Freitag

 

  Kunstrasen 

Kab  Rasen Kab Asche Kab

kleiner

Kunstrasen

Kab

kleine Asche 

Kab
 16.30 - 18.00   Eintr. Erle D2  7   Eintr. Erle F2/F3 ---  Eintr. Erle E1/E2 ---   Eintr. Erle MU13 ---    
 Eintr. Erle D1  1   Eintr. Erle F1/G1 ---   Eintr. Erle D3  8
 18.00 - 19.30  Eintr. Erle C2 2      Eintr. Erle C1   Eintr. Erle B2  4       
 Eintr. Erle A1  3      Eintr. Erle B1
 19.30 - 21.00  Eintr. Erle 1.M.  1       Erle 19 1.M.             
 Eintr. Erle 2.M.  8     

.